Go to main contents

Urządzenia Maszynowni

Oferujemy szeroki zakres napraw, remontów i usług serwisowych oraz montażowych dla turbin oraz urządzeń maszynowni.

Urządzenia maszynowni

W obszarze maszynowni oferujemy remonty, serwis, modernizacje, montaż oraz diagnostykę turbin, armatury, wymienników, rurociągów, pomp, jak również prefabrykację rurociągów oraz części zamiennych remontowanych urządzeń i instalacji.

TURBINY:

 • turbiny parowe
 • turbiny gazowe (montaż)
 • generatory (część mechaniczna)
 • układy chłodzenia
 • układy olejowe
 • układy kondensacyjne
 • układy próżniowe
 • układy regulacji

ARMATURA, RUROCIĄGI I WYMIENNIKI:

 • armatura wysoko, średnio, nisko-prężna łącznie z rewitalizacją korpusów
 • podgrzewacze wysoko i nisko-prężne
 • stacje redukcyjno-schładzające
 • zbiorniki ciśnieniowe
 • rurociągi

POMPY i URZĄDZENIA WIRNIKOWE:

 • pompy
 • sprężarki
 • wentylatory

Sprzęt:

 • stanowisko do inspekcji zaworów
 • szlifierki i docierarki
 • oprzyrządowanie do budowy nowych wymienników
 • wały kontrolne do osiowania układu przepływowego turbiny
 • kontener z podstawowym sprzętem (tokarka, frezarka, wiertarka słupowa)
 • sprzęt laserowy do osiowania urządzeń obrotowych
 • zastaw oprzyrządowania do remontu turbin
 • zastaw oprzyrządowania do remontu pomp
 • urządzenie do wywarzania
 • w pełni wyposażone ruchome kontenery z narzędziami

Check back soon for new video contents
Download
Close