Go to main contents

Polityka jakości

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz jakością w spawalnictwie

Doosan Babcock Energy Polska S.A. należy do międzynarodowej Grupy Doosan. Spółka specjalizuje się w dostarczaniu technologii i inżynierii dla sektora energetycznego. Podstawową działalnością są kompleksowe usługi serwisowe, remontowe, modernizacyjne oraz montażowe urządzeń i instalacji znajdujących się na obiektach przemysłowych i w sektorze energetycznym. Dodatkowe wsparcie stanowi własne zaplecze diagnostyczne, produkcyjne oraz obróbcze.

Spółka działa zgodnie z filozofią Grupy Doosan, której głównymi wartościami są: zrozumienie potrzeb i zadowolenie Klienta, ciągłe doskonalenie oferowanych produktów, usług i modeli zarządczych oraz tworzenie warunków pracy umożliwiających wszechstronny rozwój pracowników przy jednoczesnym spełnianiu wymagań prawnych i zapewnianiu najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. W oparciu o długoterminowe partnerstwo i zaufanie budujemy nasze relacje - nie tylko z Klientami, ale ze wszystkimi stronami zainteresowanymi.

Powyższe wartości mają odzwierciedlenie w funkcjonującym w spółce Zintegrowanym Systemie Zarządzania jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz jakością w spawalnictwie, spełniającym wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 3834-2 oraz standardu SCCP. Systematycznie realizujemy i ciągle doskonalimy działania w stosunku do:

  • ochrony zdrowia i życia pracowników, podwykonawców oraz osób odwiedzających spółkę,
  • ochrony środowiska naturalnego i zapobiegania zanieczyszczeniom,
  • oferowanych wyrobów i usług.

Nieustannie - poprzez szkolenia, a także prowadzenie otwartej i szczerej polityki informacyjnej oraz konsultacje i współudział pracowników - dążymy do zwiększania świadomości naszego personelu w zakresie: wymagań klienta, ochrony środowiska, eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyk dotyczących BHP oraz wzmacniania bezpiecznych zachowań zarówno w pracy, jak i poza nią.

Spółka z zaangażowaniem wspiera odpowiedzialny i zrównoważony rozwój, zarówno wewnątrz organizacji, jak i w swoim łańcuchu dostaw. Ukierunkowany program CSR pomaga nam zidentyfikować problemy środowiskowe, społeczne i etyczne, w odpowiedzialny sposób przyczyniając się do rozwoju naszej działalności.

Jednym z naszych głównych celów środowiskowych jest redukcja emisji CO2, która przyczynia się do osiągnięcia globalnej neutralności klimatycznej. Ponadto w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym dążymy do racjonalnego gospodarowania surowcami oraz efektywnego recyklingu odpadów. Nasze działania są przyjazne nie tylko dla klimatu i środowiska ale również dla pracowników, gdyż wpływają na ochronę ich zdrowia i życia.

Zarząd Doosan Babcock Energy Polska S.A. deklaruje wspieranie działań wynikających z niniejszej Polityki. Zobowiązuje się do zapewnienia środków i zasobów do realizacji przyszłych celów i zadań oraz przyjmuje odpowiedzialność za utrzymanie oraz ciągłe, efektywne i skuteczne doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Ryszard Siwoń Olszewski
Dyrektor Naczelny Doosan Babcock Energy Polska S.A.

CEO Ryszard Siwoń Olszewski

Click the following links to see more related topics.

Wizja

Wizja

Pragniemy stać się dumną światową spółką Doosan - wiodącym dostawcą produktów i usług poprawiających jakość życia ludzi i społeczności na całym świecie.

Nasza strategia

Nasza strategia

Strategia Doosan opiera się na filozofii “2G” (Growth of Business by Growth of People) – rozwój biznesu poprzez rozwój ludzi.

Sieć Globalna

Sieć Globalna

Dowiedź się o innowacjach wprowadzanych przez Doosan Babcock Energy Polska na świecie.

Badania i Rozwój

Badania i Rozwój

W Doosan Babcock Energy Polska angażując się w działania R&D staramy sie spełnić wymagania Klientów niejednokrotnie wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom. Staramy się kreować nowe możliwości oferowania usług wyprzedzjąc o krok działania konkurencji.

Check back soon for new video contents
Download
Close