Go to main contents

Polityka jakości

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz jakością w spawalnictwie

Doosan Babcock Energy Polska S.A. należy do międzynarodowej Grupy Doosan. Spółka świadczy kompleksowe usługi serwisowe, remontowe, modernizacyjne oraz montażowe urządzeń i instalacji znajdujących się na obiektach przemysłowych i w sektorze energetycznym. Jest specjalistą w zintegrowanym zarządzaniu majątkiem produkcyjnym w branży mechanicznej, elektrycznej i automatyki, dążąc do poprawy efektywności aktywów Klienta w aspekcie ekonomicznym i bezpieczeństwa pracy

Spółka działa zgodnie z filozofią Grupy Doosan, której głównymi wartościami są: zrozumienie potrzeb i dbałość o Klienta, ciągłe doskonalenie oferowanych produktów, usług i modeli zarządczych oraz tworzenie warunków pracy umożliwiających wszechstronny rozwój pracowników przy zachowaniu zasad prawnych prowadzenia biznesu i najwyższych standardów etycznych, jak również bezpieczeństwa i higieny pracy. Stawiamy na pracę zespołową opartą na wzajemnym szacunku, uczciwości i koleżeństwie, przyznawaniu się do błędów oraz dotrzymywaniu obietnic. Budujemy nasze relacje - nie tylko z Klientami, ale także ze społecznościami lokalnymi, dostawcami oraz instytucjami finansującymi - w oparciu o długoterminowe partnerstwo i zaufanie.

Powyższe wartości mają odzwierciedlenie w funkcjonującym w spółce zintegrowanym systemie zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy spełniającym wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 3834-2 oraz standardu SCCP. Systematycznie doskonalimy działania w kierunku kształtowania wzajemnie korzystnych relacji ze wszystkimi interesariuszami w odniesieniu do:

  • ochrony zdrowia i życia pracowników, podwykonawców i innych osób odwiedzających spółkę
  • ochrony środowiska naturalnego i zapobiegania zanieczyszczeniom
  • oferowanych wyrobów i usług.

Nieustannie - poprzez szkolenia, a także prowadzenie otwartej i szczerej polityki informacyjnej wewnątrz przedsiębiorstwa oraz współudział przedstawicieli pracowników w określaniu celów i zadań - dążymy do zwiększania świadomości naszego personelu w zakresie: wymagań klienta, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wzmacniania bezpiecznych zachowań w pracy i poza nią.

W imieniu Zarządu, deklaruję wspieranie działań wynikających z niniejszej Polityki, a także zapewnienie środków i zasobów do realizacji przyszłych celów i zadań oraz przyjmuję odpowiedzialność za utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
SCC

Ryszard Siwoń Olszewski
CEO
Doosan Babcock Energy Polska S.A.

CEO Ryszard Siwoń Olszewski

Click the following links to see more related topics.

Wizja

Wizja

Pragniemy stać się dumną światową spółką Doosan - wiodącym dostawcą produktów i usług poprawiających jakość życia ludzi i społeczności na całym świecie.

Nasza strategia

Nasza strategia

Strategia Doosan opiera się na filozofii “2G” (Growth of Business by Growth of People) – rozwój biznesu poprzez rozwój ludzi.

Sieć Globalna

Sieć Globalna

Dowiedź się o innowacjach wprowadzanych przez Doosan Babcock Energy Polska na świecie.

Badania i Rozwój

Badania i Rozwój

W Doosan Babcock Energy Polska angażując się w działania R&D staramy sie spełnić wymagania Klientów niejednokrotnie wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom. Staramy się kreować nowe możliwości oferowania usług wyprzedzjąc o krok działania konkurencji.

Check back soon for new video contents
Download
Close