Go to main contents

Badania i Rozwój

W Doosan Babcock Energy Polska angażując się w działania R&D staramy sie spełnić wymagania Klientów niejednokrotnie wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom. Staramy się kreować nowe możliwości oferowania usług wyprzedzjąc o krok działania konkurencji.

Projekt: INRED

content_projekt_inred

Pełna nazwa: Inteligentny system efektywnej analizy prac diagnostycznych i remontowych urządzeń przemysłowych z zastosowaniem jednostek mobilnych i zaawansowanej analizy obrazów – INRED

Projekt nr

POIR.01.01.01-00-0170/17

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Cel projektu:

Opracowanie innowacyjnego systemu wspierającego pracowników przy realizacji prac remontowo - naprawczych i diagnostycznych urządzeń przemysłowych, a także zapewniającego istotny wzrost bezpieczeństwa pracy przy jednoczesnym wzroście jakości.

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2022

Wartość projektu: 27 810 516PLN

Udział Dofinansowania: 17 864 398.67 PLN

Partner: Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Krótki opis projektu:

System INRED ma zapewnić integrację opracowanych, złożonych podsystemów inteligentnego monitoringu i detekcji zagrożeń, podsystemu kontroli jakości prac remontowo-naprawczych oraz diagnozowania uszkodzeń, z jednoczesnym kompleksowym przetwarzaniem i wymianą informacji pomiędzy modułami systemu.

Proponowany system obejmuje rozwiązania, które można zaklasyfikować do trzech grup zagadnień:

  1. Inteligentnego systemu diagnostyki,
  2. Inteligentnego monitoringu zagrożeń i map dynamicznych lokalizacji,
  3. Systemu przetwarzania i wymiany informacji.

Do najważniejszych zadań, które ma realizować system INRED należy zaliczyć:

  1. monitoring funkcji życiowych pracowników i przekazywanie informacji o realizowanych zadaniach w celu ich weryfikacji i uzyskania zdalnego wsparcia instruktażowego;
  2. automatyczne wykrywanie niebezpieczeństw i wygenerowanie ostrzeżenia dla indywidualnego pracownika realizującego prace remontowe i diagnostyczne wyposażonego w zaprojektowany indywidualny system diagnostyczny.
  3. inteligentny, zintegrowany monitoring możliwych zagrożeń w miejscu pracy i automatyczną detekcję zagrożeń dla pracowników (np. obecność osób w niebezpiecznej strefie, brak kasku ochronnego, pojawienie się ognisk ognia, upadek pracownika itp.)
  4. kompleksową kontrolę jakości wykonywanych zadań oraz ostrzeganie pracowników przed zagrożeniami dzięki opracowanej mapie dynamicznej lokalizacji oraz otrzymywanie bieżącej informacji o potencjalnych zagrożeniach pracowników
  5. automatyzację nadzoru nad prowadzonymi pracami oraz szybką reakcję na zdarzenia zagrażające życiu i zdrowiu dzięki integracji wszystkich elementów systemu poprzez opracowaną platformę Zarządzania Procesami Baz Wiedzy.

Click the following links to see more related topics.

Wizja

Wizja

Pragniemy stać się dumną światową spółką Doosan - wiodącym dostawcą produktów i usług poprawiających jakość życia ludzi i społeczności na całym świecie.

Nasza strategia

Nasza strategia

Strategia Doosan opiera się na filozofii “2G” (Growth of Business by Growth of People) – rozwój biznesu poprzez rozwój ludzi.

Sieć Globalna

Sieć Globalna

Dowiedź się o innowacjach wprowadzanych przez Doosan Babcock Energy Polska na świecie.

Check back soon for new video contents
Download
Close