Go to main contents

NDT&E

Nasze laboratorium badań nieniszczących i diagnostyki (NDT&E) oferuje pełny zakres badań nieniszczących, jak również usługi w zakresie oceny stanu technicznego maszyn wirnikowych przy pomocy metod wibroakustycznych.

NDT&E

W zakresie NDT&E oferujemy między innymi:

 • badania wizualne, w tym endoskopowe
 • badania ultradźwiękowe spoin i elementów maszyn
 • ultradźwiękowe pomiary grubości (w tym B-scan)
 • badania magnetyczno-proszkowe barwne i fluorescencyjne
 • badania metodą magnetycznej pamięci metalu
 • badania penetracyjne barwne i fluorescencyjne
 • badania prądami wirowymi
 • pomiary twardości (przenośne i stacjonarne)
 • badania metalograficzne metodą replik
 • połączenie i wzajemne uzupełnianie się różnych metod diagnostyki prowadzące do indywidualnej oceny stanu technicznego i trwałości resztkowej elementów maszyn i urządzeń uwzględniając przy tym wyniki badań oraz symulacji numerycznych obciążeń
 • badania RT

W zakresie diagnostyki wibroakustycznej oferujemy między innymi:

 • pomiary poziomu drgań mechanicznych.
 • ocenę ogólnego stanu technicznego maszyn wirnikowych.
 • ocenę stanu łożysk
 • rejestrację i analizę zjawisk dynamicznych w warunkach rozbiegu i wybiegu maszyn wirnikowych dla wyznaczania ich charakterystyk rezonansowych (np. obroty krytyczne wirników).
 • wyważanie wirników maszyn
 • konsultacje na temat przyczyn aktualnego stanu dynamicznego maszyny.
 • opracowanie, wykonanie i instalację kompletnego systemu monitoringu on-line stanu dynamicznego maszyn wirnikowych – stały nadzór diagnostyczny stanu technicznego maszyny z możliwością podglądu stanu przez przeglądarkę internetową.
 • możliwość konfiguracji systemów monitoringu dowolnych maszyn wirnikowych w oparciu o istniejące systemy pomiarowe.

Sprzęt:

 • RTG
 • Defetoskopy ultradźwiękowe
 • Grubościomierze ultradźwiękowe
 • Defektoskopy magnetyczne
 • Wideoendoskop
 • Układ do pomiaru sił w zawieszeniach wyposażony w 24 czujniki pomiarowe
 • Sprzęt do badań metalograficznych

Check back soon for new video contents
Download
Close