Go to main contents

Polityka Prywatności

Doosan Babcock jest zobowiązany do ochrony prywatności. Niniejszym Doosan Babcock zawiadamia w jaki sposób i do jakich celów mogą zostać wykorzystywane dane użytkownika i jakie działania są podejmowane w celu ochrony danych osobowych. W przypadku zmiany lub aktualizacji któregokolwiek z postanowień Polityki Prywatności użytkownicy zostaną publicznie poinformowani o takiej zmianie lub aktualizacji za pośrednictwem tejże strony lub indywidualnie. Następujące polityki mają zastosowanie do tej strony (www.doosanbabcock.com, "Witryna/strona internetowa").

  1. 1. Polityka przetwarzania danych osobowych i informacji
  2. 2. Polityka ochrony danych osobowych i informacji
  3. 3. Polityka przetwarzania obrazów, znaków graficznych wraz z polityką zarządzania

Pozyskiwanie danych osobowych

Użytkownik może odwiedzać tę stronę bez konieczności identyfikacji lub podawania swoich danych osobowych. Jednakże, możemy pozyskiwać dane osobowe użytkownika, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane użytkowania usługi, informację dostępu i adres IP, podczas wysyłania wiadomości online dot. naszych usług, lub uczestniczenia w jednej z przeprowadzanych przez nas ankiet lub wydarzeń.

Ponadto, możemy wykorzystać funkcję przeglądarki użytkownika wysyłając tzw. pliki "cookie", który jest plikiem danych przypisującym unikalny anonimowy numer przeglądarki użytkownika z serwera strony internetowej; jest on także zapisywany na dysku twardym komputera użytkownika. Dzięki temu serwer może zidentyfikować komputer, podczas ponownej wizyty, tak aby śledzić informacje statystyczne dotyczące nawigacji na naszej stronie internetowej. Pliki „cookies” nie są wykorzystywane w celu pozyskania danych osobowych. Ich celem jest przechowywanie preferencji i innych informacji na komputerze użytkownika w celu oszczędności czasu, eliminując konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych, a także, aby wyświetlić spersonalizowaną treść i odpowiednią reklamę podczas wizyty na tej stronie. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, należy zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub informowała użytkownika, gdy plik cookie został umieszczony na dysku twardym. Jednak robiąc to, użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji strony internetowej.

Cel zbierania danych

Doosan Babcock może gromadzić dane osobowe dla następujących celów: odpowiadania na zapytania lub prośby o informację o usługach, produktach lub wysyłania informacji o usługach, produktach mogących - naszym zdaniem - stanowić przedmiot zainteresowania użytkownika.

W celach marketingowych lub reklamowych, a także w celu usprawnienia i poprawy naszych usług możemy prosić o wypełnienie ankiet lub sondaży opinii publicznej celem wyrażenia opinii i pomysłów użytkowników. Pomoże nam to podnieść standard i użyteczność strony internetowej.

Ujawnianie danych osobowych

Nie będziemy ujawniać, rozpowszechniać lub wymieniać żadnych danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu stronom trzecim, z wyjątkiem uprzedniej zgody użytkownika oraz w sytuacjach, gdy jesteśmy zobowiązani przez prawo do ujawnienia danych osobowych osobom trzecim, organom ścigania lub innym właściwym organom władzy.

W przypadku uznanym za konieczny do ujawnienia danych osobowych zewnętrznej agencji w celu realizacji zleconych usług, poinformujemy użytkownika o tożsamości agencji, jak również o charakterze zleconej usługi celem uzyskania uprzedniej zgody użytkownika.

Przechowywanie i niszczenie danych osobowych

Wszelkie informacje dostarczane przez użytkownika zostaną przeniesione do oddzielnej bazy danych do momentu określenia ich zastosowania. Użycie takiej informacji możliwe jest tylko i wyłącznie celem ewidencji w naszych archiwach lub w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami. Jednakże, jeżeli użytkownik chce usunąć swoje dane osobowe z naszej bazy danych, informacje w całości łącznie z archiwum, zostaną zniszczone natychmiast po otrzymaniu pisemnego żądania użytkownika, chyba że odpowiednie przepisy wymagają, aby takie informacje były przechowywane przez dłuższy okres czasu.

A. Czas przechowywania i dane

  • przechowywane dane: Imię, Nazwisko, region zamieszkania, adres e-mail, nazwa firmy
  • Okres przechowywania: Jeden rok
  • Powód przechowywania: zapytania użytkownika / prośba o kontrolę, identyfikacja użytkownika, itd.
  • Przechowywane informacje: Obsługa danych użytkowania, dostęp do informacji, ciasteczka, adres IP
  • Okres przechowywania: Trzy lata
  • Powód przechowywania: pozyskanie statystyki dot. korzystania z usług

Linki do innych stron internetowych

Strona internetowa może zawierać linki, które są podłączone do innych stron internetowych, za których treści i ich korzystanie nie ponosimy odpowiedzialności. Korzystanie z takich stron internetowych przez osoby trzecie będzie regulowane przez ich własne obowiązujące polityki prywatności.

Ochrona danych osobowych

Stosujemy zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym lub niewłaściwym dostępem, poprzez ograniczenie naszym pracownikom dostępu do informacji i korzystania z nich.

Serwis obsługi klienta dotyczący danych osobistych

W przypadku jakichkolwiek pytania dotyczących wyżej wymienionych przepisów, prosimy o kontakt z niżej podanymi numerami/adresami. Doosan Babcock odpowie na pytania jak najszybciej:

• Tel: +440 1293 612 888

• Fax: +440 1293 584 321

dps.info@doosan.com

Data ogłoszenia publicznego: 30.07.2014
Data wejścia w życie: 30.07.2014

Check back soon for new video contents
Download
Close