Go to main contents

Serwis i Montaż

Zintegrowane zarządzanie majątkiem produkcyjnym w branżach:
mechanicznej, elektrycznej i automatyki

Urządzenia Kotłowni i Oczyszczania Spalin

Oferujemy szeroką gamę usług dla wyspy kotłowej i urządzeń kotłowni, jak również urządzeń pozablokowych i instalacji oczyszczania spalin.

Urządzenia Maszynowni

Oferujemy szeroki zakres napraw, remontów i usług serwisowych oraz montażowych dla turbin oraz urządzeń maszynowni.

Urządzenia Cementowi

Dla naszych klientów świadczymy wysokiej jakości usługi remontowe, konserwację i modernizację oraz utrzymanie ruchu urządzeń i instalacji w obszarze zakładu cementowni.

Instalacje AKPiA oraz Elektryczne

Jesteśmy dostawcą nowatorskich i efektywnych rozwiązań, oferując szeroką gamę usług dla AKPiA i instalacji elektrycznych dla turbin, kotłów, urządzeń pomocniczych bloku, jak i urządzeń pozablokowych.

Check back soon for new video contents
Download
Close