Go to main contents

Urządzenia Kotłowni i Oczyszczania Spalin

Oferujemy szeroką gamę usług dla wyspy kotłowej i urządzeń kotłowni, jak również urządzeń pozablokowych i instalacji oczyszczania spalin.

Urządzenia Kotłowni i Oczyszczania Spalin

Dzięki swoim kompleksowym usługom, począwszy od diagnostyki, po remont, serwis, dostawę i montaż urządzeń kotłowych i urządzeń pomocniczych oraz części zamiennych, jesteśmy w stanie zaoferować swoim klientom optymalne i zintegrowane rozwiązania w zakresie:

KOTŁÓW:

 • część ciśnieniowaczęść ciśnieniowa
 • walczak
 • armatura
 • palniki
 • dysze powietrza

URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH KOTŁA:

 • młyny węglowe (kulowo-misowe, rolkowe oraz wentylatorowe)
 • przekładnie dużych mocy łącznie z szyciem korpusów
 • wentylatory powietrza i spalin
 • podajniki węgla (ślimakowe, zgrzebłowe)
 • obrotowe podgrzewacze powietrza
 • odżużlacze
 • “zimne leje” kotła
 • kanały powietrza i spalin
 • przewody mieszanki pyłowo-powietrznej
 • elektrofiltry

URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH POZABLOKOWYCH:

 • instalacje nawęglania (wywrotnice wagonowe, ładowarki i zwałowarki węgla, wózki wygarniające, urządzenia przetokowe, przenośniki taśmowe wraz z wulkanizacją taśm)
 • instalacje odpopielania i odsiarczania
 • instalacje do podawania biomasy
 • instalacje odżużlania
 • instalacje mazutowni
 • układy przygotowania wody
 • dźwignice i windy towarowo-osobowe

Check back soon for new video contents
Download
Close