Go to main contents

Kariera

Przejrzyj nasze najnowsze oferty pracy i dowiedzieć się więcej o aktualnych propozycjach.

Kariera

Od lat inwestujemy w rozwój pracowników i ich talentów, aby móc dostarczać wyjątkowe produkty i usługi.

Prowadzimy własną certyfikowaną przez UDT szkołę spawaczy. Posiadamy też wewnętrzny program szkolenia pracowników produkcyjnych pn. szkoła monterów oraz dedykowany program rozwoju dla kadry administracyjno-inżynieryjnej, składający się z wielu wszechstronnie zbudowanych do naszych potrzeb modułów szkoleniowych, takich jak: umowy, finanse, harmonogramowanie, zarzadzanie personelem, IT.

Rozwijamy młodzież w ramach praktyk zawodowych i programów stażowych, a także wspieramy naszych doświadczonych specjalistów w dalszym rozwoju i podnoszeniu kwalifikacji.

Zdajemy sobie sprawę, że ludzie są sercem naszej działalności, a także w ramach wielonarodowej rodziny Doosan, jesteśmy dumni, że możemy im zapewnić szeroki wachlarz możliwości. Nasza kadra kierownicza kierując się filozofią Doosan "2G" (Growth of business by growth of people) - rozwój biznesu poprzez rozwój ludzi – wyszukuje talenty i zachęca je do dalszego indywidualnego rozwoju kariery zawodowej.

Cenimy każdego członka zespołu i jego udział w działalności. Dokładamy wiele starań, aby tworzyć dynamiczne i sprzyjające rozwojowi środowiska pracy, ponieważ każda zadowolona z pracy osoba i jej rozwój ma zasadnicze znaczenie dla naszego wzrostu w perspektywie długoterminowej. Na każdym etapie ścieżki kariery - czy to rekruta czy też doświadczonego pracownika - zachęcamy wszystkich pracowników, do rozwoju i wkładu w rozwój firmy w zgodzie z podstawowymi wartościami Doosan.

Oferujemy:
  • Umowę o pracę na pełny etat
  • Konkurencyjne wynagrodzenie dostosowane do aktualnych poziomów rynkowych
  • Budowanie stawki wynagrodzenia w oparciu o posiadane umiejętności, doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje (np. certyfikowana znajomość języka obcego), w tym system różnych dodatków
  • Jasny i przejrzysty system motywacyjny pracowników: premie uznaniowe, specjalne, dodatki wyjazdowe, itp.
  • Pakiet świadczeń pozapłacowych (tj. pełne świadczenia socjalne, ubezpieczenie na życie, nagrody jubileuszowe, program 55+ oraz program rekomendacji pracowniczych)
  • Praca w stałych i stabilnych zespołach kadrowych
  • Jasny i zdefiniowany sposób rozwoju zawodowego i awansu (szkoła monterów, spawaczy, program rozwoju kadry)

Zobacz nasze aktualne oferty pracy w to Doosan Babcock Energy Polska S.A.

Jeżeli jesteś zainteresowany, prosimy o postepowanie zgodnie z instrukcja zawartą w naszej ofercie zatrudnienia.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie aplikacje przekazywane na konto e-mailowe inne niż rekrutacja@doosan.com bądź dostarczane w wersji papierowej będą od razu usuwane i/lub trwale niszczone.

Każdy z kandydatów jest również zobowiązany do zapoznania się z tekstem Obowiązku informacyjnego który znajduje się w treści naszej oferty o pracę jak i na naszej stronie internetowej.

Check back soon for new video contents
Download
Close