Go to main contents

CSR

Doosan Babcock jest spółką, która z zaangażowaniem wspiera odpowiedzialny i zrównoważony rozwój, zarówno wewnątrz organizacji, jak i w swoim łańcuchu dostaw.

CSR

W Doosan Babcock, uważamy, że ukierunkowany program CSR pomoże nam zidentyfikować problemy środowiskowe, społeczne i etyczne, w odpowiedzialny sposób przyczyniając się do rozwoju naszej działalności. Pozytywnie oddziałuje na nasze relacje z klientami, dostawcami, pracownikami i społecznościami lokalnymi. Ponadto toruje nam również drogę do innowacji.

Działania CSR prowadzimy w trzech kluczowych obszarach. Pierwszym z nich jest wspieranie inicjatyw edukacyjnych, które obejmują zachęcanie młodych ludzi do nauki przedmiotów ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki oraz wzmacniają rozwój osobisty naszych pracowników. Drugi obszar związany jest ze zrównoważonym rozwojem, koncentruje się na zarządzaniu naszym wpływem na środowisko, jakość, zdrowie i bezpieczeństwo. Ostatnim obszarem naszego zainteresowania jest społeczność lokalna, dla której staramy się czynić pozytywną zmianę poprzez tworzenie miejsc pracy.

Cele CSR
Cele CSR
2020, Spółka Światowym Liderem CSR: Zostanie jedną z najbardziej podziwianych światowych firm z listy Fortune
Misja CSR
Wspieranie odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju
Filary CSR
Rozwój ludzi, Niezawodne działanie, Odpowiedzialne zaangażowanie
Priorytety CSR
  1. Wzmocnienie rozwoju ludzi wewnątrz Grupy
  2. Budowanie wspaniałych miejsc pracy ukierunkowanych na ludzi
  3. Minimalizacja wpływu na środowisko poprzez “zielone zarządzanie”
  4. Nacisk na uczciwą pracę
  5. Doskonalenie odpowiedzialności za produkty i usługi
  6. Wzmocnienie uczestnictwa interesariuszy
  7. Opracowanie strategicznego zaangażowania i rozwoju społeczności
Aktywator
Rozwijanie silnego zarządzania CSR (System Wykonawczy i Zaangażowanie Pracowników)
Potrzeby społeczeństwa
Światowe inicjatywy CSR: ISO 26000/ UN Global Compact/ GRI

Check back soon for new video contents
Download
Close