Go to main contents

CI

CI daje wytyczne dla każdego elementu graficznego, jakim Doosan się posługuje, w tym logo. Dzięki CI, Doosan kreuje swój wizerunek dobrej firmy, jaką Doosan stara się być.

CI

CI Guide
CI Guide

Logo przedstawia obraz dobrej firmy zgodnej z zamierzeniami firmy Doosan – przyjaznej, pewnej i prowadzącej zrównoważone działania.

Download Logo
EPS File JPG File
Download Logotype
EPS File JPG File
 • Trzy bloki

  CI Three Blocks
  CI Three Blocks

  Trzy bloki reprezentują "Ludzi", którym Doosan jest oddany, a mianowicie pracowników, klientów i całej ludzkości. Kwadraty są ustawione pod kątem, aby wskazywać ruch do przodu, co reprezentuje naszego ducha postępu.

 • Trzy kolory

  CI color guide
  CI color guide

  Niebieski symbolizuje niezawodność i racjonalność, natomiast zielony oznacza ciepło i współczucie. Połączenie trzech kolorów wyraża harmonię i równowagę między ludźmi, a przejście koloru z niebieskiego w zielony symbolizuje ogromny potencjał dla rozwoju Doosan.

 • Wolna przestrzeń

  CI margin guide
  CI margin guide

  Logo powinno być otoczone wolną przestrzenią. Minimalna odległość przestrzeni wolnej z dołu, z góry i po bokach logo od napisu musi być równa wysokości litery “D”. Utrzymanie tej minimalnej wolnej przestrzeni zapewni, że logo nie będzie zatłoczone lub powiązane zbyt blisko z innymi elementami graficznymi.

 • Logotyp

  Logotyp

  CI font guide
  CI font guide

  O ile to możliwe, logo Doosan powinno być stosowane ze wszystkimi jego składnikami, w tym trzema kolorowymi kwadratami i biały logotypem Doosan. W miejscach z ograniczoną przestrzenią, jak np. ramiona koparek, dopuszczalne jest stosowanie samego logotypu Doosan. Logotyp Doosan stosowany samodzielnie nigdy nie powinien być mniejszej szerokości niż 14 milimetrów.

Click the following links to see more related topics.

Wizja

Wizja

Pragniemy stać się dumną światową spółką Doosan - wiodącym dostawcą produktów i usług poprawiających jakość życia ludzi i społeczności na całym świecie.

Nasza strategia

Nasza strategia

Strategia Doosan opiera się na filozofii “2G” (Growth of Business by Growth of People) – rozwój biznesu poprzez rozwój ludzi.

Sieć Globalna

Sieć Globalna

Dowiedź się o innowacjach wprowadzanych przez Doosan Babcock Energy Polska na świecie.

Check back soon for new video contents
Download
Close