Go to main contents

Historia

Historia Doosan Babcock Energy Polska rozpoczęła się w 1992 roku, kiedy to w wyniku restrukturyzacji Elektrowni “Rybnik” powstała spółka Energo Inwest. Od 2007 roku działamy pod szyldem grupy Doosan, korzystając z zasobów i wsparcia Grupy.

Click the following links to see more related topics.

Wizja

Wizja

Pragniemy stać się dumną światową spółką Doosan - wiodącym dostawcą produktów i usług poprawiających jakość życia ludzi i społeczności na całym świecie.

Nasza strategia

Nasza strategia

Strategia Doosan opiera się na filozofii “2G” (Growth of Business by Growth of People) – rozwój biznesu poprzez rozwój ludzi.

Sieć Globalna

Sieć Globalna

Dowiedź się o innowacjach wprowadzanych przez Doosan Babcock Energy Polska na świecie.

Check back soon for new video contents
Download
Close