Go to main contents

Polityka jakości

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz jakością w spawalnictwie i laboratorium badawczym.

Doosan Babcock Energy Polska S.A. jest częścią międzynarodowej Grupy Doosan. Podstawową działalnością Spółki są kompleksowe usługi serwisowe, remontowe, modernizacyjne oraz montażowe urządzeń i instalacji dla przemysłu i energetyki. Wsparciem naszej działalności jest własne zaplecze diagnostyczne, produkcyjne oraz centrum obróbcze. Mając na uwadze dobro środowiska naturalnego Spółka rozwija i korzysta z odnawialnych źródeł energii.

Spółka działa zgodnie z filozofią Grupy Doosan, której głównymi wartościami są: zrozumienie potrzeb i zadowolenie Klienta, ciągłe doskonalenie oferowanych produktów, usług i modeli zarządczych oraz tworzenie warunków pracy umożliwiających wszechstronny rozwój zaangażowanych pracowników przy jednoczesnym spełnianiu wymagań prawnych i zapewnianiu najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. W oparciu o długoterminowe partnerstwo i zaufanie budujemy nasze relacje - nie tylko z Klientami, lecz ze wszystkimi interesariuszami.

Powyższe wartości mają odzwierciedlenie w funkcjonującym w spółce Zintegrowanym Systemie Zarządzania jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz jakością w spawalnictwie, spełniającym wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 3834-2 oraz standardu SCCP. Dodatkowo Spółka posiada certyfikat systemu jakości Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących wg normy PN EN ISO/IEC 17025:2018, certyfikację ASME BPVC (stempel S oraz stempel U), jak również certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji według norm EN 1090-1 i EN 1090-2.
Systematycznie realizujemy i ciągle doskonalimy działania w stosunku do:

  • ochrony zdrowia i życia pracowników, podwykonawców oraz osób odwiedzających spółkę,
  • ochrony środowiska naturalnego i zapobiegania zanieczyszczeniom,
  • oferowanych wyrobów i usług.

Nieustannie - poprzez szkolenia, otwartą komunikację oraz konsultacje i współudział zaangażowanych pracowników – dążymy do zwiększania świadomości naszych pracowników w zakresie: wymagań klienta, ochrony środowiska naturalnego, eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyk dotyczących BHP oraz wzmacniania bezpiecznych zachowań zarówno w pracy, jak i poza nią.

Spółka z zaangażowaniem wspiera odpowiedzialny i zrównoważony rozwój, zarówno wewnątrz organizacji, jak i w swoim łańcuchu dostaw. Ukierunkowany program CSR pomaga nam zidentyfikować problemy środowiskowe, społeczne i etyczne, w odpowiedzialny sposób przyczyniając się do rozwoju naszej działalności.

Jednym z naszych głównych celów środowiskowych jest redukcja emisji CO2, przyczyniając się tym samym do osiągnięcia globalnej neutralności klimatycznej w 2030 r. Ponadto w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym dążymy do racjonalnego gospodarowania surowcami oraz efektywnego recyklingu odpadów. Wierzymy, że nasze działania są przyjazne dla klimatu i środowiska naturalnego oraz mają bezpośredni wpływ na życie i zdrowie pracowników, jak i naszych przyszłych pokoleń.

Zarząd Doosan Babcock Energy Polska S.A. deklaruje wspieranie działań wynikających z niniejszej Polityki. Zobowiązuje się do zapewnienia środków i zasobów do realizacji przyszłych celów i zadań oraz przyjmuje odpowiedzialność za utrzymanie oraz ciągłe, efektywne i skuteczne doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Ryszard Siwoń-Olszewski
Dyrektor Naczelny Doosan Babcock Energy Polska S.A.

CEO Ryszard Siwoń Olszewski

Click the following links to see more related topics.

Wizja

Wizja

Pragniemy stać się dumną światową spółką Doosan - wiodącym dostawcą produktów i usług poprawiających jakość życia ludzi i społeczności na całym świecie.

Nasza strategia

Nasza strategia

Strategia Doosan opiera się na filozofii “2G” (Growth of Business by Growth of People) – rozwój biznesu poprzez rozwój ludzi.

Sieć Globalna

Sieć Globalna

Dowiedź się o innowacjach wprowadzanych przez Doosan Babcock Energy Polska na świecie.

Badania i Rozwój

Badania i Rozwój

W Doosan Babcock Energy Polska angażując się w działania R&D staramy sie spełnić wymagania Klientów niejednokrotnie wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom. Staramy się kreować nowe możliwości oferowania usług wyprzedzjąc o krok działania konkurencji.

Check back soon for new video contents
Download
Close