Go to main contents

Badania

NDT&E
 • Badania nieniszczące

  Nasze laboratorium badań nieniszczących i diagnostyki (NDT&E) oferuje pełny zakres badań nieniszczących, jak również usługi w zakresie oceny stanu technicznego maszyn wirnikowych przy pomocy metod wibroakustycznych.

  W zakresie NDT&E oferujemy między innymi:

  • badania wizualne, w tym endoskopowe
  • badania ultradźwiękowe spoin i elementów maszyn
  • ultradźwiękowe pomiary grubości (w tym B-scan)
  • badania magnetyczno-proszkowe barwne i fluorescencyjne
  • badania metodą magnetycznej pamięci metalu
  • badania penetracyjne barwne i fluorescencyjne
  • badania prądami wirowymi
  • pomiary twardości (przenośne i stacjonarne)
  • badania metalograficzne metodą replik
  • połączenie i wzajemne uzupełnianie się różnych metod diagnostyki prowadzące do indywidualnej oceny stanu technicznego i trwałości resztkowej elementów maszyn i urządzeń uwzględniając przy tym wyniki badań oraz symulacji numerycznych obciążeń
  • badania RT

  W zakresie diagnostyki wibroakustycznej oferujemy między innymi:

  • pomiary poziomu drgań mechanicznych.
  • ocenę ogólnego stanu technicznego maszyn wirnikowych
  • ocenę stanu łożysk
  • rejestrację i analizę zjawisk dynamicznych w warunkach rozbiegu i wybiegu maszyn wirnikowych dla wyznaczania ich charakterystyk rezonansowych (np. obroty krytyczne wirników)
  • wyważanie wirników maszyn
  • konsultacje na temat przyczyn aktualnego stanu dynamicznego maszyny
  • opracowanie, wykonanie i instalację kompletnego systemu monitoringu on-line stanu dynamicznego maszyn wirnikowych – stały nadzór diagnostyczny stanu technicznego maszyny z możliwością podglądu stanu przez przeglądarkę internetową
  • możliwość konfiguracji systemów monitoringu dowolnych maszyn wirnikowych w oparciu o istniejące systemy pomiarowe

  Sprzęt:

  • RTG
  • Defetoskopy ultradźwiękowe
  • Grubościomierze ultradźwiękowe
  • Defektoskopy magnetyczne
  • Wideoendoskop
  • Układ do pomiaru sił w zawieszeniach wyposażony w 24 czujniki pomiarowe
  • Sprzęt do badań metalograficznych

  W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt:
  Laboratorium NDT:
  Tel. +48662258527
  tomasz.zaczkiewicz@doosan.com


 • Badania niszczące

  Nasze laboratorium świadczy najwyższej jakości usługi z zakresu wykonywania badań niszczących i oceny stanu materiałów Przeprowadzamy badania zarówno na potrzeby wewnętrzne firmy, jak również dla klientów zewnętrznych.

  Laboratorium badań niszczących posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego i spełnia wymagania normy PN-EN ISO 17025:2005 w zakresie następujących metod badawczych:

  • Próby rozciągania materiałów hutniczych oraz połączeń nierozłącznych w temperaturze pokojowej przy obciążeniu do 100 [kN] wg PN EN ISO 6892-1 oraz PN EN ISO 4136
  • Próby zginania połączeń nierozłącznych wg normy PN EN ISO 5173
  • Próby udarności materiałów hutniczych i połączeń nierozłącznych w temperaturze pokojowej przy użyciu młotów Charpy’ego 150 i 300 [J] wg PN-EN ISO 148-1 oraz PN-EN ISO 9016
  • Pomiarów twardości materiałów hutniczych, urządzeń technicznych, konstrukcji stalowych oraz połączeń nierozłącznych:
   • sposobem Vickersa w zakresie obciążenia [HV5] i [HV10] wg PN-EN ISO 6507-1 oraz PN-EN ISO 9015-1
   • metodą UCI wg PB/NDT/17
  • Metalografii materiałów hutniczych oraz połączeń nierozłącznych wg PN-EN ISO 17639, PB/NDT/08, PB/NDT/15:2019:
   • Badania mikroskopowe w powiększeniach X50, X100, X200, X500 oraz X1000
   • Badania mikrostruktury metodą replik triafolowych
   • Badania makroskopowe złączy spawanych oraz napoin

  Jeżeli zachodzi taka potrzeba to powyższe badania możemy wykonać zgodnie z przepisami ASME.

  Nasze laboratorium posiada również personel specjalizujący się w badaniach nieniszczących możemy zapewnić kompleksowe wykonanie badań do:

  • Kwalifikowania technologii zgodnie z PN-EN ISO 15614 oraz AD 2000 Merkblatt
  • Egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy wg PN-EN ISO 9606
  • Króćców i płyt próbnych wg przepisów WUDT-UC/2003
  • Uznawania technologii spawania do wytwarzania gazoszczelnych ścian rurowych wg PN-EN ISO 12952-5
  • Uznawania technologii gięcia rur zgodnie z PN-EN ISO 12952-5, PN-EN ISO 13480-4 oraz WUDT-UC/2003

  Do każdego ze zleceń podchodzimy z należytą starannością i przykładamy dużą wagę do terminowego wykonania usług. Z chęcią podejmiemy się także realizacji nietypowych zamówień w dziedzinie badań materiałów, gdyż zadowolenie naszych klientów jest dla nas priorytetem.

  Nasze laboratorium posiada nie tylko wykwalifikowany personel, ale również nowoczesne i nadzorowane wyposażenie badawcze. Badania wykonujemy przy wykorzystaniu następujących urządzeń:

  • Maszyny wytrzymałościowej WDW-100E
  • Młota Charpy’ego TIME JB-W300A
  • Twardościomierza SUNPOC SHV-1000M
  • Mikroskopu Zeiss Axiovert 40 MAT
  • Elektropolerki Struers Movi-Pol-5
  • Przecinarki precyzyjnej Struers Secotom-15
  • Szlifierko-polerki Struers Labo-Pol-5
  • Pieca laboratoryjnego Nabertherm L5/13/P330

  W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt:
  Laboratorium DT:
  Tel. +48795543688
  agnieszka.wisniewska@doosan.com

Check back soon for new video contents
Download
Close